چگونه تفاوت بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی را تشخیص دهیم؟

چگونه تفاوت بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی را تشخیص دهیم؟

شما چگونه میتوانید بگویید رفتار نامناسب فرزند اوتیستیک نتیجه اختلال اوتیسم است یا تنها یک بدخلقی معمولی است؟ همیشه آسان نیست که بین رفتار اوتیستیک و بدخلقی تمایز قائل شد. خیلی از …

بررسی اجمالی اوتیسم

بررسی اجمالی اوتیسم

اوتیسم یا طیف اختلال اوتیسم (ASD) یک اختلال مادام العمر در رشد ذهنی است که شامل تفاوت ها و چالش هایی در مهارت های ارتباط اجتماعی، اختلال در مهارتهای حرکتی، زبانی و توانایی …