چرا صحبت کردن برای افراد مبتلا به اوتیسم سخت است؟

چرا صحبت کردن برای افراد مبتلا به اوتیسم سخت است؟

 اکثریت افراد مبتلا به اوتیسم به زبان محاوره ای صحبت می کنند اگرچه تعداد کمی از آنها دقیقاً به همان طریق که افراد معمولی صحبت می کنند از زبان استفاده …

بررسی اجمالی اوتیسم

بررسی اجمالی اوتیسم

اوتیسم یا طیف اختلال اوتیسم (ASD) یک اختلال مادام العمر در رشد ذهنی است که شامل تفاوت ها و چالش هایی در مهارت های ارتباط اجتماعی، اختلال در مهارتهای حرکتی، زبانی و توانایی …