چرا باید روش تحلیل رفتار کاربردی را برای درمان اوتیسم انتخاب کنید؟

چرا باید روش تحلیل رفتار کاربردی را برای درمان اوتیسم انتخاب کنید؟

تحلیل رفتار کاربردی (ABA) تا به اکنون مرسوم ترین تراپی است که به کودکان اوتیستیک پیشنهاد می‌شود و به همین دلیل به عنوان تراپی اوتیسم یاد می‌شود. اگرچه ضرورتا برای بهبود علائم اصلی اوتیسم مثل …

بررسی اجمالی اوتیسم

بررسی اجمالی اوتیسم

اوتیسم یا طیف اختلال اوتیسم (ASD) یک اختلال مادام العمر در رشد ذهنی است که شامل تفاوت ها و چالش هایی در مهارت های ارتباط اجتماعی، اختلال در مهارتهای حرکتی، زبانی و توانایی …